Vítajte na stránkach obce Lopúchov
 

Dnes je

Meniny na web

Úradná tabuľa

 

Obec

 

Logo PSK

 

Počasie

meteoblue

Základná škola

 

„  Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať“   /J.A.Komenský/

Naša obec, samozrejme aj život v škole svojim spôsobom svojská, výnimočná.
Koná sa tu všeličo o čom iné obce len snívajú. My tu naozaj žijeme ako jedna rodina- všetko sa to týka všetkých. Hora s horou sa nestretne ,ale človek s človekom áno. Spolupráca s rodičmi je výnimočná. Rodičia spolu s vyučujúcou prejednávajú okrem výchovno-vzdelávacej práce všetky akcie, ktoré sa týkajú života v škole a života v dedine. Na každú akciu, ktorá sa koná v škole môže prísť každý. A tak to veru býva .Neskutočné čaro má tu náš kultúrny dom. Prichádzajú do neho všetci ,pretože kultúrny program pripravujú naše deti.

AKCIE, KTORÉ SA USKUTOČŇUJÚ KAŽDOROČNE  

 • posedenie s dôchodcami
 • Mikulášska  akcia.
  Posedenie s Mikulášom spojené s rozdávaním balíčkov december2016
 • pečenie perníkov
  /posedenie pri vianočnom stromčeku/   december
 • príprava a zhotovenie Betlehema pred vchodom do budovy , v životnej veľkosti december 2015
 • Spoločná vianočná večera žiakov pred  prázdninami 2015/16
 • Sánkovačka spolu s rodičmi
 • Karneval
 • Rodičovský ples
 • Príprava deti na prednes poézie a prózy HK  Pekné umiestnenie na OK
 •  2015/16  Peter Kaňuch poézia   Nina Ivanová -próza
 • Zapájanie sa do rôznych výtvarných súťaží ĽŠU Raslavice :   Folklor v našom regione
 • Úspechy v matematickej pytagoriade  /umiestnenie na OK/ Šimon Homulka 2. miesto
 • Slávik -okresné kolo – víťazstvo a postup do krajského kola Lucia Novotná
 • Maľovanie kraslíc akcie spojené s rodičmi
 • Deň matiek kultúrny program pre mamičky v sále KD
 • Nahrávka v obecnom rozhlase
 • Deň deti – spoločná opekáčka s rodičmi na ihrisku, súťaže: deti s deťmi, deti s rodičmi,
 • Končí sa to spánkom v triede   „VYDRŽIM  30 HODÍN  v ŠKOLE“
 • Záver školského roka patrí  výletu: rodičia rozhodujú o trase a tá je rok čo rok náročnejšia
 • Posledné 2 roky sú to zahraničné:  Poľsko a Maďársko.
 • Śk. rok 2015/16 SPIŠSKY HRAD, HOZELEC,  ZOO Spišská Nová Ves
 • Spolupráca s plne organizovanou školou Raslavice jún 2015/16 „ Prekonáme rekord  Belgické tance 1.jún MDD - zúčastnili sa všetci žiaci našej školy. Bol prekonaný rekord v počte tancujúcich žiakov.
 • Zúčastňujeme sa 10 hodinového plaveckého výcviku  ZŠ Raslavice: máj 2016
 • V šk. roku 2015/16 sme sa prvý krát zúčastnil týždenného pobytu „Škola v prírode“ ,ktoré bolo financované MŠVVŠ SR , Tatranská Štrba:  -zúčastnilo sa všetkých 16 deti našej školy: nezabudnuteľné spomienky.
 • 7.6. Krajské kolo SLÁVIK 2016

Naša žiačka 3. ročníka Lucia Novotná z celkového počtu 11.okresov sa umiestnila na peknom  3.mieste 

 

Fotografie z akcií vo fotogalerií...

Trocha z dejín tunajšej ZŠ 

V škole sa človek naučí všetkej múdrosti pre život. Nie nadarmo sa hovorí, čo sa za mladí naučíš, na starosť ako keby si našiel. V tomto duchu sa vzdelávali aj naši predkovia.

Školstvo v Lopúchove má dlhú tradícii.

 Skutočná školská práca sa začala po postavení nového dreveného kostola i drevenej školy a to sa stalo až v roku 1750. Ten drevený kostol vydržal len 40 rokov. Škola tiež nevydržala a musela s postaviť nová. Táto bola postavená z kameňa. Bolo to až v roku 1794. Do tejto školy chodievali deti a mládež nielen z Lopúchova, ale aj z Abrahamoviec, Buclovan, Koprivnice, Stuľan a Raslavíc ,bolo treba postaviť nielen veľkú učebňu vybavenú, ale aj byt pre učiteľa a kantora. Škola z kameňa bola zbúraná a v roku 1921 postavená z tehly. Učilo sa tam od rána od 8.00 do 16.00 a bolo tam 6 tried.

 SENIORÁLNÁ KRONIKA:

1786- kňaz až do toho roku vyučoval deti
1819- lopúchovský kňaz Ján Lehotaj, ako školský dekan odmenený knihami
1828- škola mala veľmi dobré výsledky
1886- pre osýpky bola škola na krátky čas zatvorená
1892- učiteľ Ján Vozarik odmenený pre pekné výsledky v učení maďarčiny
1897- oprava bytu učiteľa a ohrady
1910- vzdal sa učiteľ Dezider Javornitzký
1922- prišiel učiteľ Jura Kožlej 

 ŠKOLSKÁ KRONIKA:

Učitelia pôsobiaci v Lopúchove

1750- 1769 Adam Balastyik
1769-1776 Ladislav Maturka
1776- 1785 Ján Messko
1785 -1805 Ján Szeday
1805- 1830 Ján Szalmovzsky
1830-1838 Andrej Balogh
1838- 1840 Samuel Serday
1840- 1844 Andrej OKályi
1845- 1850 Ján Trnovszky
1850- 1852 Ján Schneider
1853 – 1854 Andrej Benya
1855- 1858 Viliam Benya
1859 – 1870 Pavel Lojko
1870- 1894 Ján Vozarik
1895- 1899 Andrej Szabó
1899- _? Ján Dubovský
? - 1910 Dezider Javornitzky vzdal sa a bol zvolený T. Farnay
1910-1922 Teodor Farmay
1922- 1925 Juraj Kožlej
1925- 1926 Ján Loman
1926 -1938 Karol Petrivaldsky
1938 -1958 Karol Kleiner
1958-1964 JuliusRychvaldsky
1964- 1968 Jozef Goliáš
1968- 1970 Alžbeta Koscová
1970- 1972 Mária Krausová
1972- 1976 Anna Daňková
1972 – 1973 Helena Mikulová
1973 -1974 Milena Palšová
1976 – 1980 Helena Dvoriščáková /škola integrovaná /
1996-- Helena Dvoriščáková /znovuotvorená škola/ Pracovná doba

Pondelok
8:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 16:00
Streda
8:00 - 16:00
Štvrtok
8:00 - 16:00
Piatok
8:00 - 16:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Sekčov-Topľa

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
329

Prvá písomná zmienka
1345

Matričný úrad
Raslavice

 

Kontakt

Lopuchov č. 85

086 41 Raslavice

Telefón
+421 54 47 92 101

E-mail
lopuchov@lopuchov.sk
starosta@lopuchov.sk
oulopuchov@gmail.com


 

Logo

Logo Farmička.sk

 

TOPlist